การย้ายข้อมูล จากเวอร์ชั่นเก่าเข้าเวอร์ชั่นใหม่ (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

Click การย้ายข้อมูล.pdf link to view the file.