การเพิ่มชื่อผู้สอนร่วมในรายวิชา

อาจารย์ที่มีชื่อเป็นผู้สอนในระบบอยู่แล้ว สามารถเพิ่มชื่อผู้สอนร่วมได้ โดยการเข้าสู่รายวิชาที่ต้องการจะเพิ่มชื่อ

ทำตามขั้นตอน ดังนี้ 

- ที่เมนูสมาชิก เลือก Enrolled users

- กดปุ่ม Enrol users

- กำหนดให้เป็นผู้สอน

- ค้นหาชื่อผู้สอนร่วม

- เมื่อพบชื่อผู้สอนร่วมแล้ว กดปุ่ม Enrol ด้านขวาของชื่อ เสร็จแล้วกดปุ่ม Finish

Last modified: Monday, 15 August 2016, 4:16 PM