การรีเซ็ทรายวิชา

การรีเซ็ทรายวิชาเพื่อลบข้อมูลผู้เรียน ลบข้อมูลการใช้งานเมื่อจบการเรียนการสอน โดยที่เนื้อหาแหล่งข้อมูลต่างๆที่เราสร้างไว้ยังอยู่

กดรีเซ็ท

เลือก

Last modified: Thursday, 6 June 2013, 6:14 PM