การกำหนดหรือแก้ไขรหัสผ่านเข้ารายวิชา

เมื่อเข้าสู่รายวิชาแล้ว เลือกเมนู สมาชิก => Enrolment methods => Self enrolment (Student) => ใส่รหัสผ่านเข้าเรียนในช่อง 

การกำหนดรหัสผ่านเข้ารายวิชา

แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 6 มิถุนายน 2013, 10:35AM