การเพิ่มแหล่งข้อมูลลงในรายวิชา

แนะนำให้ใช้ Google Chrome , Firefox หรือ IE 10 (มากับ Windows8) ซึ่งอาจารย์สามารถแก้ไขรายวิชา เพิ่มแหล่งข้อมูล ได้อย่างง่ายดาย โดยกดปุ่ม "เริ่มการแก้ไขในหน้านี้ (Turn editing on)" แล้วใช้วิธีการ Drag & Drop คลิก ลาก วาง แหล่งข้อมูลต่างๆ ลงในหน้ารายวิชาได้เลย

Last modified: Wednesday, 5 June 2013, 8:36 PM