ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
ประเมินการสอนออนไลน์ 2 / 2562 teep (Admin)ประทีป อินทรสิทธิ์ 0 (Admin)ประทีป อินทรสิทธิ์
Wed, 3 Jul 2019, 9:58 AM
แบบประเมินความพึงพอใจงาน HCU e-learning มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562 teep (Admin)ประทีป อินทรสิทธิ์ 0 (Admin)ประทีป อินทรสิทธิ์
Tue, 7 May 2019, 2:50 PM
บัญญัติ 7 ประการ teep (Admin)ประทีป อินทรสิทธิ์ 0 (Admin)ประทีป อินทรสิทธิ์
Thu, 1 Oct 2015, 4:11 PM