teep
ประเมินการสอนออนไลน์ 2 / 2560
โดย (Admin_2)ประทีป อินทรสิทธิ์ - จันทร์, 2 กรกฎาคม 2018, 9:40AM
 

ขอให้นักศึกษาทุกคนประเมินการสอนออนไลน์
ภาคการศึกษา 2560
www.academic.hcu.ac.th/assess
เริ่มประเมินตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

คลิ๊กที่ภาพเพื่อประเมินการสอน