CN2213 Chinese Conversation I
(CN2213)

ทักษะการสนทนาโต้ตอบ โดยฝึกฝนจากบทสนทนาที่สมมุติขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การศึกษาคำศัพท์ สำนวนและรูปประโยคที่ยาวและซับซ้อนขึ้น