CN 3573 ประวัติศาสตร์จีน 中国历史
(CN 3573 )

ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป จักรพรรดิองค์สำคัญ ความรุ่งเรืองและความตกต่ำของแต่ละยุคสมัยเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จีน