CM1023 สุขภาพกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน (Healthcare and Traditional Chinese Medicine
(CM1023 สุขภาพกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน (Healthcare and Traditional Chinese Medicine)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์และธรรมชาติ ความแตกต่างของพื้นฐานร่างกายกับการดูแลสุขภาพสุขภาพ ยาสมุนไพรและโภชนาการบำบัด ความรู้เกี่ยวกับเส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม พร่อมทั้งเรียนรู้หลักและวิธีการครอบแก้ว กวาซา นวดกดจุดเพื่อป้องกันแะรักษาโรคด้ยวตัวเอง