ประเภทย่อย
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
สาขาการสื่อสารสุขภาพ
หน้า: ()   1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
ภาษาจีนพื้นฐาน CN1103 (ผศ สายฝน วรรณสินธพ)Self enrolment
ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ CN 3843Self enrolment
chinese conversation 2 (CN2223)Self enrolment
Chinese Conversation ISelf enrolmentข้อมูล
Chinese for Hotel cn 3053 Self enrolment
Chinese II (CN1123)Self enrolmentข้อมูล
Chinese IV (CN2123)Self enrolmentข้อมูล
Chinese Newspaper Reading (CN3703)Self enrolmentข้อมูล
Chinese Pronunciation (CN1203)Self enrolmentข้อมูล
CHINESE READING I (CN2313)Self enrolmentข้อมูล
Chinese Reading II (CN2323)Self enrolmentข้อมูล
cn1103 ภาษาจีนพื้นฐานSelf enrolment
CN2023 การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจSelf enrolmentข้อมูล
CN 2023 การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจSelf enrolment
CN2113 การอ่าน1Self enrolment
CN 2513 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอักษรจีนSelf enrolmentข้อมูล
CN 2613 Chinese Structure (ผศ.สายฝน วรรณสินธพ)Self enrolment
cn 3093 Chinese for HotelSelf enrolment
CN 3563 ชาวจีนโพ้นทะเลในอาเซียนSelf enrolment
CN 3623 การแปลไทย-จีน (ผศ สายฝน วรรณสินธพ)Self enrolment