ประเภทย่อย
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
สาขาการสื่อสารสุขภาพ
หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
cn3683 Intro to Chinese LinguisticsSelf enrolmentข้อมูล
ec1023261-ผศ.รุ่งฤดี รัตนวิไลSelf enrolmentข้อมูล
MI 1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology) Self enrolmentข้อมูล
TC2123 อาหารและขนมไทยSelf enrolment
EG 5173 Listening and Speaking for CommunicationSelf enrolmentข้อมูล
CA2143 เทคนิคการนำเสนอทางนิเทศศาสตร์Self enrolment
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น(EC1023-260)-ผศ.รุ่งฤดี รัตนวิไลSelf enrolmentข้อมูล
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (EC1023)Self enrolmentข้อมูล
การบริหารงานสาธารณสุขSelf enrolmentข้อมูล
การจัดการโรงพยาบาล2 (HM3253)Self enrolment
IEP303 Business and Social EntrepreneurialSelf enrolmentข้อมูล
IEP302 Entrepreneurial Marketing StrategySelf enrolmentข้อมูล
IBA401 Business Research MethodologySelf enrolmentข้อมูล
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1Self enrolmentข้อมูล
TR2223 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและโลก กลุ่ม 02 วิชาโทSelf enrolmentข้อมูล
pf4353 ละครไทยในสังคมร่วมสมัยSelf enrolment
SW3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559Self enrolmentข้อมูล
EG 5423 English Reading and Writing for Professional Purposes (Medical Sciences)Self enrolment
การแปลภาษาจีน-ไทย (CN 4113)Self enrolment
จีนศึกษา (GE1113) Dr.Li RenliangSelf enrolment