ประเภทย่อย
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
การจัดการโรงพยาบาล2 (HM3253)Self enrolment
ฟิสิกส์ทางการแพทย์ PH1183 (อ.สุภา)Self enrolment
ฟิสิกส์ PH1133 (อ.สุภา)Self enrolment
IEP303 Business and Social EntrepreneurialSelf enrolmentข้อมูล
IEP302 Entrepreneurial Marketing StrategySelf enrolmentข้อมูล
IBA401 Business Research MethodologySelf enrolmentข้อมูล
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1Self enrolmentข้อมูล
TR2223 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและโลก กลุ่ม 02 วิชาโทSelf enrolmentข้อมูล
pf4353 ละครไทยในสังคมร่วมสมัยSelf enrolment
SW3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2559Self enrolmentข้อมูล
EG 5423 English Reading and Writing for Professional Purposes (Medical Sciences)Self enrolment
การแปลภาษาจีน-ไทย (CN 4113)Self enrolment
จีนศึกษา (GE1113) Dr.Li RenliangSelf enrolment
ทักษะการฟังภาษาจีน (แพทย์แผนจีน) CN1131Self enrolment
ภาษาจีน1 (CN 1113)Self enrolmentข้อมูล
ภาษาจีนพื้นฐาน(แพทย์จีน) CN1111Self enrolment
ภาษาจีนพื้นฐาน CN1103 (ผศ สายฝน วรรณสินธพ)Self enrolment
ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ CN 3843Self enrolment
chinese conversation 2 (CN2223)Self enrolment
Chinese Conversation ISelf enrolmentข้อมูล