ประเภทย่อย
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
สาขาการสื่อสารสุขภาพ
หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นSelf enrolmentข้อมูล
CN 3573 ประวัติศาสตร์จีน 中国历史Self enrolmentข้อมูล
CN 3533 ศิลปวัฒนธรรมจีน 中国文化艺术Self enrolmentข้อมูล
IGE 107 วัฒนธรรมไทย-จีน 泰中文化Self enrolmentข้อมูล
CN2033 วิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา 中国文化学 Chinese Culture StudySelf enrolmentข้อมูล
CN 2043 Chinese Culture and CharactersSelf enrolment
cn2673 Chinese ProverbsSelf enrolmentข้อมูล
ng 4653 ปฎิบัติการการพยาบาลชุมชน-61Self enrolmentข้อมูล
cn3683 Intro to Chinese LinguisticsSelf enrolmentข้อมูล
ec1023261-ผศ.รุ่งฤดี รัตนวิไลSelf enrolmentข้อมูล
MI 1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology) Self enrolmentข้อมูล
TC2123 อาหารและขนมไทยSelf enrolment
EG 5173 Listening and Speaking for CommunicationSelf enrolmentข้อมูล
CA2143 เทคนิคการนำเสนอทางนิเทศศาสตร์Self enrolment
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น(EC1023-260)-ผศ.รุ่งฤดี รัตนวิไลSelf enrolmentข้อมูล
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (EC1023)Self enrolmentข้อมูล
การบริหารงานสาธารณสุขSelf enrolmentข้อมูล
การจัดการโรงพยาบาล2 (HM3253)Self enrolment
IEP303 Business and Social EntrepreneurialSelf enrolmentข้อมูล
IEP302 Entrepreneurial Marketing StrategySelf enrolmentข้อมูล