หน้า: ()   1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
CM4082 วิชาทุยหนา1Self enrolment
CM 2012 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1Self enrolmentข้อมูล
วิชาการฝึกงานทางคลินิกในประเทศไทย CM5015Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
วิชาคัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีนSelf enrolmentข้อมูล
การฝังเข็มและรมยา3 (CM4053)Self enrolmentข้อมูล
ทุยหนา2 CM4093Self enrolmentข้อมูล
เภสัชวิทยา 1 (CM2043)Self enrolmentข้อมูล
พยาธิวิทยา PA2203Self enrolmentข้อมูล
พื้นฐานการแพทย์แผนจีน 2basic TMC 2 Self enrolmentข้อมูล
CN0019 CN0020 ภาษาจีนทางการแพทย์ I&IISelf enrolmentข้อมูล
中医中药学1Self enrolment
อายุรกรรมแพทย์จีน 2 (CM3053)Self enrolment
CM2033 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนปัจจุบันSelf enrolmentข้อมูล
เภสัชวิทยาจีน 1 (CM 2043)Self enrolment
CM4043 ฝังเข็มและการรมยา 1Self enrolment
Acupuncture and Moxibusion 2 (针灸二)(CM4062)Self enrolmentข้อมูล
ภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน(CM 2011)Self enrolment
Massotherapy 2 (CM 4093)Self enrolment
เภสัชวิทยาจีน 2 (CM2053)Self enrolmentข้อมูล
เภสัชวิทยาจีน 3 (cm 2063)Self enrolment