หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
CM3092 ฝังเข็มและการรมยา 2Self enrolmentข้อมูล
CM3103 วิชาฝังเข็มและการรมยา 3Self enrolmentข้อมูล
CM4043 วิชาฝังเข็มและการรมยา 1 Self enrolmentข้อมูล
CM1023 สุขภาพกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน (Healthcare and Traditional Chinese MedicineSelf enrolmentข้อมูล
CM2053 เภสัชวิทยาจีน2Self enrolmentข้อมูล
CM3034 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีนSelf enrolment
推拿2 (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
ภาษาจีนโบราณ 2 CM0018Self enrolmentข้อมูล
CM2084 เภสัชวิทยาจีน 1Self enrolmentข้อมูล
จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์ (CM2022) Self enrolment
พื้นฐานการแพทย์แผนจีน2 (CM2023)Self enrolment
CM 4082 推拿1(2/2559)Self enrolmentข้อมูล
CM1012 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทยSelf enrolmentข้อมูล
方剂学2(ตำรับยาจีน2)CM3023(2559)Self enrolmentข้อมูล
CM3013 方剂学1(ตำรับยาจีน1)Self enrolmentข้อมูล
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน (CM2014)Self enrolmentข้อมูล
CM3132 สัมมนาทางการแพทย์แผนจีนSelf enrolmentข้อมูล
CM3043 Internal Medicine อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (NEW) Self enrolmentข้อมูล
PA2203 Pathology พยาธิวิทยา (NEW)Self enrolmentข้อมูล
CM3141 จิตวิทยาทางการแพทย์Self enrolmentข้อมูล