หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
TH2053 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวSelf enrolmentข้อมูล
GE1043 ภาษาไทยกับการสื่อสารSelf enrolmentข้อมูล
TC2093 การพูดเพื่อการนำเสนอSelf enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
IGE110 THAI LANGUAGE AND COMMUNICATIONSelf enrolmentข้อมูล
TC4123 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันSelf enrolmentข้อมูล
ภาษาไทยธุรกิจSelf enrolment
TC 4063 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมไทยSelf enrolmentข้อมูล
TH 4043 วรรณคดีเอกของไทยSelf enrolmentข้อมูล
การเขียนสำหรับการสื่อสารมวลชน TH3363Self enrolment
TC3153 ภาษาไทยเพื่องานเลขานุการSelf enrolment
CTH 221 Thai Studies in English Self enrolmentข้อมูล
TC3143 การแปลภาษาไทย-จีน อ.ชานน(XU WEIJIE)Self enrolment
TC3143 การแปลภาษาไทย-จีน อ.NANNANSelf enrolment
TC4023 วรรณกรรมปัจจุบันSelf enrolmentข้อมูล
การกล่าวสุนทรพจน์ (TC3023)Self enrolment
CTH 336 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวSelf enrolment
TC8053 วรรณกรรมไทยSelf enrolment
ภาษาไทยกับวัฒนธรรม TC3123Self enrolment
TC 4123 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (อ. พิฐชญาณ์)Self enrolment
TC 2073 การพัฒนาทักษะการอ่านSelf enrolment