หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
HI2163 การตลาดโรงแรมและการขายSelf enrolmentข้อมูล
HI4263 Fundamental Research for Hospitality IndustrySelf enrolmentข้อมูล
HI4273 SeminarSelf enrolment
HI 2153 การดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มSelf enrolmentข้อมูล
HI4253 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Planning and Development) Self enrolmentข้อมูล
HI1103 วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมSelf enrolmentข้อมูล
การจัดการอาหารนานาชาติและอาหารท้องถิ่นSelf enrolment
HI4323 การจัดการอาหารนานาชาติและอาหารท้องถิ่นSelf enrolmentข้อมูล
HI4273 การสัมมนาในอุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวSelf enrolmentข้อมูล
HI2183 การดำเนินงานภัตตาคารและบริการจัดเลี้ยงSelf enrolmentข้อมูล
HI2133 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและโลกSelf enrolment
HI 2153 การดำเนินงานอาหารและเครื่องดื่มSelf enrolment
HI4343 การดำเนินงานสโมสรและบาร์Self enrolment
HI4313 การจัดการธุรกิจการบินSelf enrolmentข้อมูล
HI1113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร วิชาโทSelf enrolmentข้อมูล
HI 1113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร 2/2561 กลุ่ม 01Self enrolmentข้อมูล
HI 4353 การจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในธุรกิจที่พักแรมSelf enrolmentข้อมูล
HI 3373 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน Self enrolmentข้อมูล
HI 2133 การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและโลกSelf enrolmentข้อมูล
HI4293 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management) Self enrolmentข้อมูล