หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
LM3123โลจิสติกส์ไทย-จีนSelf enrolment
LM 3203 Innovative Technology for Supply chain ManagementSelf enrolmentข้อมูล
LM4043 ความสัมพันธ์ผู้จัดหาและลูกค้าSelf enrolment
กลยุทธ์ธุรกิจไทย-จีน LM4023Self enrolmentข้อมูล
กลยุทธ์การกระจายสินค้าในโซ่อุปทาน (LM3803)Self enrolmentข้อมูล
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับการจัดการโซ่อุปทาน (LM3203)Self enrolmentข้อมูล
กฏหมายโลจิสติกส์ (LM 3053)Self enrolmentข้อมูล
การจัดการผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LM 3583)Self enrolmentข้อมูล
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน LM 4053Self enrolmentข้อมูล
การวิเคราะห์ออกแบบและระบบสารสนเทศในโซ่อุปทาน LM 3073Self enrolmentข้อมูล
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมไทย-จีน (LM3503)Self enrolmentข้อมูล
การบริหารท่าขนส่ง (LM4013)Self enrolment
การจัดการสัมพันธภาพผู้จัดหาวัตถุดิบและลูกค้า (LM 4043)Self enrolment
การประกันภัยด้านโลจิสติกส์ (LM 3063)Self enrolment
การวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM 4528)Self enrolment
กลยุทย์การจัดการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า (LM 3513)Self enrolment
การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขนาดย่อม (LM 3533)Self enrolment
โลจิสติกส์ไทย-จีน (LM 3093)Self enrolment
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM 2013)Self enrolment
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (LM3023)Self enrolment