หน้า: ()   1  2
รายวิชาทั้งหมด 
E-Marketing for International Business (IB3203) อ.มธุรพจน์Self enrolment
International Service Business (IB 3793)Self enrolmentข้อมูล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (BA 1103) อ.วุฒิชัย Self enrolmentข้อมูล
การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ (IB 4783)Self enrolment
Electronic Marketing for International Business (IB3203)Self enrolmentข้อมูล
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB 4743)Self enrolmentข้อมูล
การจัดการส่งออกและนำเข้า (IB4703)Self enrolmentข้อมูล
International Strategic Management (IB 4203)Self enrolmentSelf enrolment
การทำธุรกิจในประเทศจีน (CB4303) Self enrolmentข้อมูล
การเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจข้ามชาติ (IB 4713)Self enrolmentข้อมูล
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (IB 3763) (อ.มธุรพจน์)Self enrolmentข้อมูล
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ (IB3753) Self enrolmentข้อมูล