หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพSelf enrolment
IB3793 ธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (อ.สุภาวดี คุ้มราษฎร์)Self enrolmentข้อมูล
IB4203 International Strategic ManagementSelf enrolment
IB4203International strategic managementSelf enrolment
Quantitative Analysis(SR)Self enrolment
IB3783 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (อ.นราภรณ์ ธรรมดี)Self enrolmentข้อมูล
IB2713 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น (อ.ดร.อาภรณ์ ภู่เผือก)Self enrolment
IB3783 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (อ.สุภาวดี คุ้มราษฎร์)Self enrolment
IB2713 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น (อ.สุภาวดี คุ้มราษฎร์)Self enrolment
การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ IB4203 (อ.มธุรพจน์ ศรีโพนทอง)Self enrolmentข้อมูล
IB2723 นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ(อ.ดร.อาภรณ์ ภู่เผือก)Self enrolmentข้อมูล
English for International Business IB 3763 (อ.นราภรณ์)Self enrolmentข้อมูล
IB 3203 E-marketing for international business (อ.นราภรณ์)Self enrolmentข้อมูล
การตลาดระหว่างต่างประเทศ (อ.มธุรพจน์)Self enrolmentข้อมูล
MG8353 International Strategic ManagementSelf enrolment
IB4703 การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้าSelf enrolment
International Business Management (IB2713)Self enrolmentข้อมูล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ IB3783Self enrolmentข้อมูล
วิชา ธุรกิจอาเซียน-จีน (IB1013)Self enrolmentข้อมูล
การจัดการข้ามวัฒนธรรม IB3103Self enrolmentข้อมูล