หน้า: ()   1  2  3  4  ()
รายวิชาทั้งหมด 
(PT 3421) การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อSelf enrolment
PT 3522 การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดในระบบประสาทและเด็ก (Physical Therapy Evaluation in Neurological System and Pediatric)Self enrolmentข้อมูล
(PT3433) กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1Self enrolment
PT3132 Therapeutic Exercise ISelf enrolment
EG 2821 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 1Self enrolmentข้อมูล
(PT 3861) บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2Self enrolmentข้อมูล
(PT3361) ฝึกงานกายภาพบำบัดระบบประสาทไขสันหลังSelf enrolmentข้อมูล
(PT3741) ฝึกงานกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อSelf enrolmentข้อมูล
(PT2701) ฝึกงานกายภาพบำบัด 1 Self enrolmentข้อมูล
(EG 3821) English for Physical TherapySelf enrolmentSelf enrolment
(PT2022) พื้นฐานการตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดSelf enrolment
(PT3163) Therapeutic Exercise II Self enrolment
(PT 3512) กายภาพบำบัดระบบประสาท1 Self enrolment
(PT2322) Thermal Physical AgentsSelf enrolment
(PT2913) บูรณาการกายภาพบำบัดในการแพทย์ปัจจุบันSelf enrolment
(PT2841) บูรณาการทางวิชาชีพ Self enrolmentข้อมูล
PT3343 Electrotherapy and electrodiagnosis Self enrolment
(PT2162) ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์ทางคลินิก Self enrolmentข้อมูล
(PT2111) Physiology of exercise Self enrolment
(PT2163) Therapeutic exercise I Self enrolment