หน้า:  1  2  3  4  ()
รายวิชาทั้งหมด 
PT3721 ฝึกงานกายภาพบำบัด 4Self enrolmentข้อมูล
PT3553 กายภาพบำบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นในเด็กSelf enrolmentข้อมูล
PT3441 การจัดการทางกายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อSelf enrolmentข้อมูล
PT3521 การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 1 Self enrolmentข้อมูล
PT3913 พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย์Self enrolmentข้อมูล
EG2841 English for Physical Therapy Student IISelf enrolment
PT 4921 การส่งเสริมตลอดช่วงอายุSelf enrolmentข้อมูล
EG 2822 English for Physical Therapy Student ISelf enrolment
PT4922 กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและภาวะอื่นๆSelf enrolmentข้อมูล
บูรณาการวิชาชีพ 4 (PT 4841)Self enrolmentข้อมูล
(PA 2911) พยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด Self enrolmentข้อมูล
ฝึกงานทางกายภาพบำบัด 4, 5, 6 (PT 4722-4742-4762 )Self enrolment
PT4361 ฝึกงานกายภาพบำบัดออร์โธปิดิกส์ 2Self enrolment
PT 4711 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด Self enrolment
PT4721 โครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดSelf enrolment
PT 4412 กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2Self enrolment
PT 4942 กายภาพบำบัดในชุมชนSelf enrolment
PT4911 กายภาพบำบัดในการกีฬา (Physical Therapy in Sports)Self enrolmentข้อมูล
PT4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3Self enrolmentข้อมูล
PT 3764 ฝึกงานกายภาพบำบัด 6Self enrolmentข้อมูล