หน้า:  1  2  3  4  ()
รายวิชาทั้งหมด 
เคมีพื้นฐาน CH1332.01 (อ.พรชนก ประชุมพันธุ์ และ อ.เกษม พลายแก้วSelf enrolment
BH2382 หลักชีวเคมีSelf enrolment
CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน (Basic Principles of Organic Chemistry ) (อ.พรศักดิ์)Self enrolmentข้อมูล
CH1272 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน (อ.ดร.สุวรรณี สายสิน)Self enrolment
PH 2161 ปฏับติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพSelf enrolment
PH 2132 ฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพSelf enrolment
หลักเคมีพื้นฐาน (CH1403)Self enrolment
CH1332(คณะเทคนิคการแพทย์)Self enrolment
CH1293 เคมีทั่วไป (อ.พนนา)Self enrolment
PH2151-ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์ Self enrolment
MS 4013 Medical Strategic ManagementSelf enrolment
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1_SCISelf enrolment
CH 2392 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน Self enrolmentข้อมูล
ชีวเคมี BH2354Self enrolmentข้อมูล
ฺปฏิบัติการชีวเคมี BH2371Self enrolmentข้อมูล
CH1371 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์Self enrolment
CH1293 อ.ปียนันท์Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
อินทรีย์เคมีพื้นฐาน (CH2233) Self enrolmentข้อมูล
อินทรีย์เคมีเบื้องต้น (อ.ดร.สุวรรณี) CH 1383Self enrolment
อินทรีย์เคมีเบื้องต้น (Introduction Organic Chemistry) ; CH1383 ; อ.พรศักดิ์Self enrolment