หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
ST2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพSelf enrolment
ST1063 สถิติพื้นฐาน Self enrolmentข้อมูล
MA1103 คณิตศาสตร์เบืองต้นSelf enrolmentข้อมูล
ST2063 สถิติเทคโนโลยีชีวภาพSelf enrolmentข้อมูล
MATH001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์Self enrolmentข้อมูล
ST1053 Introduction to Statistics(Assoc.Prof.Dr.Dechavudh Nityasuddhi)Self enrolment
สถิติเบื้องต้น ST 1053(สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และการแพทย์แผนจีน) Self enrolment
Calculus and Analytic Geometry (MA1093)Self enrolmentข้อมูล
สถิติธุรกิจ: Business Statistics (ST2053)Self enrolmentข้อมูล
mathematics for computer science (MA 1083)Self enrolmentข้อมูล
Calculus 1 (MA1013)Self enrolmentข้อมูล
Mathematics (MA1003)Self enrolmentข้อมูล
Calculus 2 (MA1023)Self enrolmentข้อมูล
Applied Calculus (MA1043)Self enrolmentข้อมูล
พีชคณิตเชิงเส้น Linear Algebra (MA1403)Self enrolmentข้อมูล
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ (ST 2013)Self enrolment
ST2003 Biostatistics(ชีวสถิติ) Self enrolmentข้อมูล
คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic Mathematics) (MA1053)Self enrolmentข้อมูล
คณิตศาสตร์และสถิติ(Mathematics and Statistics) MA1073Self enrolmentข้อมูล
ST1053 สถิติเบื้องต้น : คณะกายภาพบำบัดSelf enrolmentข้อมูล