ประเภทย่อย
กลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเภสัชเคมี
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคมและการบริหาร
กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา
กลุ่มวิชาโรคและการใช้ยา
กลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานเชิงลึก สายเภสัชกรรมคลินิก
กลุ่มวิชาเภสัชเวท
หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
PM 3013 เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์Self enrolmentข้อมูล
เภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ (PP 5222)Self enrolmentข้อมูล
ทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม PY 5542Self enrolment
Special project in social and administrative pharmacy PY5483/ PY5062Self enrolment
ความเป็นผู้นำในวิชาชีพ PY 5572Self enrolment
PP 2113 พยาธิวิทยาคลินิกSelf enrolment
PP5142 พิษวิทยาคลินิกSelf enrolment
PP5402 Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology Self enrolmentSelf enrolment
เภสัชวิทยา 1 (PM 3433)Self enrolmentข้อมูล
Antimicrobial Management (PY 5802 Dr. Wirat Tongrod)Self enrolmentข้อมูล
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Pharmaceutical technology 1): PY3163Self enrolmentข้อมูล
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (PY 4151)Self enrolmentข้อมูล
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PY3171)Self enrolmentข้อมูล
นิติเภสัชและจรรยาบรรณ (PY 4042)Self enrolmentข้อมูล
Pharmaceutical Technology I (PP3713)Self enrolmentข้อมูล
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 : อ. ปวีณา ว่องตระกูลSelf enrolment
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1 (PY5622)Self enrolment
Pharmaceutical Technology Practice II(PP 3741) 3/2556Self enrolment
Pharmaceutical Technology II (PP 3733) 3/2556Self enrolment
Pharmaceutical Technology 2 (PP3411)Self enrolment