Skip เข้าสู่ระบบ Skip ประเภทของรายวิชา Skip Site Stats

คำถามที่ถูกถามบ่อย

HCU..e-learning
 

1. สมัครสมาชิกแล้วไม่ได้รับอีเมลจากระบบจะทำอย่างไร ?

ตอบ เมื่อสมัครสมาชิกและระบบแสดงข้อความว่าส่งอีเมลมาที่อีเมลของเราแล้ว ไม่มีอีเมลในกล่องขาเข้า (Inbox) ให้ดูในจดหมายขยะ (Junk Mail) ถ้าไม่มีให้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ

2. ส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่แล้ว ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าระบบจะส่งอีเมลมาหาเรา ?

ตอบ ระบบจะทำการส่งอีเมลทันทีหลังจากเราส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ แล้วจึงแสดงข้อความว่า ส่งอีเมลมาที่อีเมลของเราแล้ว

3. ทำไมต้องใช้การยืนยันการสมัครสมาชิกทางอีเมลด้วย

ตอบ การสมัครสมาชิกที่ต้องใช้การยืนยันทางอีเมลนั้นเพื่อให้ได้ความแน่ใจว่าอีเมลที่ผู้สมัครใช้นั้นใช้งานได้จริง เพราะการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิงจะต้องใช้การติดต่อสื่อสารด้วยอีเมล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบอีเลิร์นนิงด้วย 

4. ทำไมในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกไม่มีข้อความภาพบิดๆเบี้ยวๆ (reCAPTCHA Code) แสดงให้เห็นเลย ?

ตอบ reCAPTCHA Code ถูกดึงมาจากเว็บ recaptcha.net ซึ่งหากเราทำการสมัครสมาชิกระบบอีเลิร์นนิงโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เช่น Wi-Fi หรือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ต้องเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตภายนอกให้ได้ก่อน (เข้าเว็บ Google ให้ได้ก่อน)

5. reCAPTCHA Code คืออะไร แล้วทำไมต้องมีด้วย ?

ตอบ reCAPTCHA Code เป็นข้อความภาพใช้สำหรับกรองพวกสแปมทั้งหลายเพื่อความปลอดภัยของระบบ โดยให้เรากรอกข้อความที่เห็นลงในช่องที่กำหนดให้ ซึ่ง CAPTCHA ย่อมาจาก Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart แปลง่ายๆ ว่า เพื่อตรวจสอบว่าคุณคือ มนุษย์ หรือ คอมพิวเตอร์ (บอท) นั่นเอง

6. ทำไมต้องใส่รหัสประจำตัวนำหน้าชื่อ ?

ตอบ การใส่รหัสประจำตัวนำหน้าชื่อของนักศึกษา จะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบและให้คะแนนได้สะดวกขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนเอง

7. ลืมชื่อผู้ใช้ (Username) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) จะทำอย่างไรดี ?

ตอบ คลิกที่ รหัสผ่านหาย ? แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ หรือวิธีที่ง่ายที่สุดคือ ติดต่อผู้ดูแลระบบ

8. จะเอารหัสผ่านเข้าเรียนมาจากไหน ?

ตอบ รหัสผ่านเข้าเรียนคือรหัสที่ผู้สอนในวิชานั้นๆเป็นผู้กำหนดขึ้นเพื่อคัดกรองผู้เรียน สามารถติดต่อรับรหัสได้จากอาจารย์ผู้สอน

9. อัพโหลดไฟล์ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยแล้วชื่อไฟล์กลายเป็นเครื่องหมาย _ (underscore) จะทำอย่างไร ?

ตอบ ระบบอีเลิร์นนิงรองรับเฉพาะชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนเนื้อหาภายในไฟล์จะเป็นภาษาอะไรก็ได้ หากอัพโหลดชื่อไฟล์ภาษาอื่น ระบบจะไม่รู้จักและจะเป๋นเครื่องหมาย _ (underscore) ให้แก้ไขโดยการกดเปลี่ยนชื่อทางด้านขวา แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หากแก้ไขไม่ได้ให้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ

10. พบปัญหาการใช้งาน ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง จะติดต่อใครดี ?

ตอบ ติดต่อผู้ดูแลระบบ