นับเวลาถอยหลังปิด

HCU e-learning ตัวเก่า

30 กันยายน 2563

.................................................................

.................................................................

เวอร์ชั่นเก่าโปรดทราบสำคัญ *** นักศึกษาที่สมัครสมาชิกแล้วไม่ได้รับอีเมล ให้ดูในเมลขยะ (Junk Mail)

ถ้าไม่มี ให้ส่งชื่อ นามสกุล และอีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก e-Learning มาที่อีเมล teep2514@gmail.com

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

teep
ประเมินการสอนออนไลน์ 1 / 2562
 

ขอให้นักศึกษาทุกคนประเมินการสอนออนไลน์
ภาคการศึกษา 1/2562
www.academic.hcu.ac.th/assess

คลิ๊กที่ภาพเพื่อประเมินการสอน

 
teep
แบบประเมินความพึงพอใจงาน HCU e-learning มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562
 

ขอความอนุเคราะห์ อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / นักศึกษาช่วยประเมินความพึงพอใจงาน HCU e-learning มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณครับ

ประเมินคลิ๊กที่ภาพ

 
teep
บัญญัติ 7 ประการ
 

บัญญัติ 7 ประการ